...

Kto może skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 procent?

Bezpieczny kredyt 2 procent jest częścią programu „Pierwsze mieszkanie”, którego zadaniem jest wsparcie osób do 45 roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Program ten został wprowadzony w lipcu 2023 roku i pozwala na zaciągnięcie kredytu na zakup nieruchomości w kwotach do 500 tys. zł w przypadku singla i 600 tys. w przypadku rodzin. Jeśli planujesz zakup nieruchomości skorzystaj z naszej oferty już teraz!

Kto może skorzystać z kredytu 2%?

Aby skorzystać z dopłat do kredytu, kredytobiorca musi spełniać kilka kluczowych warunków:

  • Przyszły kredytobiorca musi mieć nie więcej niż 45 lat. W przypadku małżeństw lub par wspólnie wychowujących co najmniej jedno dziecko wystarczy, że kryterium wieku zostanie spełnione przez przynajmniej jedną osobę.
  • Potencjalny kredytobiorca musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową.
  • Kredytobiorca nie może posiadać lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo to zostało odziedziczone. Dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości, a kredytobiorca nie zamieszkuje w lokalu. Warunek ten musi być także spełniony przez pozostałych członków gospodarstwa domowego.
  • Podczas składania wniosku, kredytobiorca nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa kredytu została rozwiązana na skutek odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Jak działa bezpieczny kredyt 2 procent?

Cały proces rozpoczyna się od składania wniosku w wybranym banku partnerskim, który współpracuje z BGK w ramach tego programu. Wniosek może być złożony zarówno przez singla, jak i przez małżeństwo lub parę, która wychowuje wspólne dziecko. Po zaakceptowaniu wniosku kredytobiorca otrzymuje kredyt hipoteczny o oprocentowaniu stałym zgodnym z ofertą banku. Bank Gospodarstwa krajowego przez pierwsze 10 lat (120 rat) będzie dopłacał różnicę pomiędzy wysokością naszej raty a ratą dla kredytu oprocentowanego na 2%. Dzięki temu efektywne oprocentowanie wynosi zaledwie 2% w pierwszej dekadzie spłaty zobowiązania. Po upływie tego okresu kwota kredytu powraca do warunków z pierwotnej umowy.

Oszczędności związane z dopłatami od BGK mogą sięgać nawet powyżej 40%. Jeden z przykładów na stronie gov.pl szacuje, że dla kredytu na kwotę 320 tys. zł, z okresem kredytowania wynoszącym 25 lat nasza rata będzie wynosiła 1825,60 zł przez pierwsze 10 lat, a po ustaniu dopłat wzrasta do 1886,20 zł. Miesięczne dopłaty do tego kredytu będą wynosiły 1497,07 zł przez 120 miesięcy od otrzymania kredytu.

Czy program też jest okazją dla sprzedających?

Program Bezpieczny Kredyt 2 procent nie tylko zwiększa możliwości kredytowe osób do 45 roku życia, ale również korzystnie wpływa na rynek nieruchomości. Osoby chcące nabyć swoje pierwsze mieszkanie otrzymują znaczące wsparcie, co może skutkować wzrostem liczby zainteresowanych zakupem mieszkań.

Ten fakt może korzystnie wpłynąć na sprzedających, gdyż wzrost popytu potencjalnie pozwoli na szybszą sprzedaż i uzyskanie bardziej satysfakcjonującej kwoty.

Dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2 procent, Bank Gospodarstwa Krajowego stwarza realne możliwości spełnienia marzeń o własnym mieszkaniu dla wielu młodych mieszkańców Trójmiasta. Projekt ten tworzy również pozytywne perspektywy dla całego rynku nieruchomości w regionie. Nie czekaj dłużej — skorzystaj z oferty naszego biura nieruchomości i zrealizuj swoje cele już teraz!

Czytaj więcej:
Na skróty:

SZUKASZ PROFESJONALNEJ AGENCJI NIERUCHOMOŚCI? NAPISZ WIADOMOŚĆ LUB ZADZWOŃ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.